top of page

Rölunda jordgaranti

Vi är själva jordbrukare och våra produkter är lika jordnära. Inget från industriella komposter eller kommunens avfallsstation. Ren Jord i Påsen.

 

Efter ett strängare förbud mot deponi av organiskt material har det börjat dyka upp ”nya råvaror” i jordpåsarna i trädgårdshandeln. Restprodukter från industri och kommunala komposter förpackas under nya namn och till subventionerat pris, för att kunna spridas över större ytor. Risken ökar nu att främmande material paketeras tillkonsumentjord utan att varken mängder eller ursprung syns på förpackningen. Vi tycker det är viktigt att råvarorna deklareras bättre för konsumenten, så att du kan göra ett medvetet val i butiken.

 

  • Garanterar dig en bra produkt

  • Alla råvaror deklareras i innehållsdeklarationen.

  • Alla tillsatser är till för att förbättra odlingsegenskaperna.

  • Inga råvaror som vi inte skulle använda i vårt eget jordbruk.

  • All naturgödsel är från svenska frigående djur.

  • Jordarna är garanterat fria från rötslam.

  • Jordarna är garanterat fria från industriella restprodukter.

  • Eventuell mineralgödsel har garanterat lågt innehåll av tungmetaller.


Vår historia finns i jordbruket och därför känner vi ett stort ansvar för att bruka naturens resurser på ett miljöriktigt sätt. Vårt arbete med att bidra till en bättre miljö pågår ständigt, nedan följer några av de

processer som vi arbetar med.

 

Transporter

För att minska utsläppen från våra transporter har vi valt att sprida produktionsplatserna över landet. Våra anläggningar ligger i Luleå, Gävle, Bålsta, Karlstad och Markaryd. Tack vare vi att samkör transporterna så

går lastbilarna alltid fullastade vilket innebär att vi kan nyttja frakterna på bästa sätt.

 

Råvaror

För oss är det en självklarhet att bruka naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi använder så långt det går enbart naturliga råvaror. De flesta av våra jordar är naturgödslade och gödseln kommer från frigående djur i Sverige och vår ambition är att de flesta av våra produkter skall vara producerade på detta sätt. Vi har som enda producent i Sverige även infört en jordgaranti, 

 

Med känsla för jorden - sedan 1971.
bottom of page