top of page

Gräsytor:

År 2 och framöver gödslas gräsytor ”lite och ofta”, gärna 3-4 gånger under vår och sommar men åtminstone 1-2 gånger om året. Viktigast är att gödsla på våren, i April-Maj.

Ger man en gödselgiva på hösten (Augusti) bör man använda ett kvävefritt gödselmedel. Då kan gräset förbereda sig inför vintervilan. Gödsla vid mulet väder, helst innan regn och använd ett organiskt gödselmedel. Organiska gödselmedel bränner inte gräset på samma sätt som mineralgödsel kan göra.

En sliten gräsyta kan toppdressas för att gynna tillväxten av nya grässkott och minska uttorkning. Då krattas ett tunt lager näringsrik och sandhaltig jord ut över gräsytan. Det görs i april, så snart gräset börjar grönska men kan vid behov upprepas under säsong. Man jämnar ut eventuella ojämnheter och kan bättringsså vid behov.

 

Vi förespråkar användande av naturgödselkompost och organisk baserade gödselmedel till våra jordar då vi månar om att upprätthålla en frisk och livskraftig jord där maskar och mikroorganismer trivs och hjälper till. Organiskt gödsel är mer långtidsverkande än mineralgödsel eftersom näringsämnena binds i jorden och finns tillgängliga för växterna under en längre tid och naturgödselkomposten tillför mullämnen som är maskar och mikroorganismers mat.

Kontakta oss om våra anläggningsjordar»

Tips och skötselråd för våra jordar

Många faktorer påverkar hur mycket näring som förbrukas, lagras eller lakas ur jorden.

Här ger vi några generella skötselråd kring våra jordar:

 

Naturgödslade jordar har normalt sett en långsammare utfällning av näringsämnen och då våra jordar är välgödslade från början behövs vanligtvis ingen ytterligare näring tillföras under första växtsäsongen.

 

Växtbäddar:

Från och med år 2 gödslas växtbäddar på våren gärna tidigt och inte senare än vid midsommar. Med fördel används Rölunda Rabatt- och Gödseldress som är hygieniserad och komposterad häst- och kokompost. Den tillför både näring, mull och nödvändiga mikroorganismer för en välmående jord. Den bevarar fukten och ger en snygg yta.

Rölunda Rabatt- och Gödseldress påföres i ett ca 5-10 tjockt lager ungefär vartannat år.

Alternativt kan annat organiskt gödselmedel, t ex pelleterat hönsgödsel, användas. I vissa fall vill man ej ha en ökad jordvolym och då är pelleterat hönsgödsel fördelaktigt. Dosera enligt anvisning på förpackning och mylla ner gödslet i jorden

Hönsgödsel ges också de år som Gödseldress inte påförs växtbädden.

bottom of page