top of page

Kolmakdam - 86643

 

Makadam 2-6 med 25 volym% biokolkompost

Biokolkomposten består av lika delar hygieniserad hönsgödselkompost och Biokol.

Detta blandas med makadam 2-6 mm.

Användningsområde:

Detta är den minsta fraktionen av kolmakadam. Lämplig som växtsubstrat till perenner, buskar, gräs och som fyllnad kring rotklump vid trädplantering.

Ca 1.1-1.2 ton/m3

Kontakta oss om våra anläggningsjordar»

bottom of page