top of page

Toppdress - 86641

 

En finsorterad ogräsfri jord med en större mängd näring och en finare sand än vanlig gräsmattejord. Naturgödslad.

 

Innehåll:

Lera

Sand, olika fraktioner

Hygieniserad naturgödselkompost

Mörk torv

Användningsområde:

Användningsområde:

För gödsling/förbättring av befintliga gräsytor.  

Vikt: Ca 1400kg/kubik.

Kontakta oss om våra anläggningsjordar»

bottom of page