Premiumjordar
x.jpg

Eko Plantjord

86600

Premium - Beställningsvara

Lucker naturgödslad torvbaserad planteringsjord med tillsats av sand. Tillverkad av KRAV-godkända råvaror.

 

Toppdress
86641

Premium

En finsorterad ogräsfri matjord med en störremängd näring och fin sand än vanlig gräsmatte-jord.

Kolmakadam - 86643

Premium

Makadam 2-6 med 25 volym% kolkompost

Kolmakadam - 86647

Premium

Makadam 32-90 med 15 volym% kolkompost.

Rabatt/perennajord

86602

Premium

Naturgödslad finsorterad rotogräsfri rabattjord med tillsats av sand och naturgödselkompost. Mycket näringsrik.

gödseldress.jpg

Rabattdress/

gödseldress 86642

Premium

Gödselkompost med högt

näringsinnehåll som stimulerar och ökar mikrolivet. 

Kolmakadam -86644

Premium

Makadam 4-8 med 25 volym% kolkompost

Gräsmattejord.jpg

Gräsmattejord
86604

Premium

Naturgödslad finsorterad ogräsfri matjord med tillsats av sand och naturgödselkompost

Biokol.jpg

Biokolskompost
86680

Premium

Biokol blandat med hönsgödselkompost.

Kolmakadam - 86646

Premium

Makadam 32-63 med 15 volym% kolkompost.

Kontakta oss för mer information om anläggningsjord.

© 2019 Rölunda

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

BÅLSTA Rölunda Gård, 746 94 Häggeby Tel +46 (0) 18 34 42 70 Fax +46 (0) 18 34 40 86