top of page

Kolmakdam - 86644

 

Makadam 4-8 med 25 volym% biokolkompost

Biokolkomposten består av lika delar hygieniserad hönsgödselkompost och EBC premiumcertifierat Biokol.

Detta blandas med makadam 4-8 mm

Användningsområde:

Lämplig som växtsubstrat till perenner, buskar och som fyllnad kring rotklump vid trädplantering 

 

Ca 1.2 ton/m3

OBS! Beställningsvara

Kontakta oss om våra anläggningsjordar»

bottom of page