top of page

Gräsmattejord N 86605

En enklare finsorterad rotogräsfri jord med extra tillsats av sand.

Innehåll

Rotogräsfri lera

Sand

Hygieniserad naturgödselkompost

Mörk torv

Användningsområde:

Utmärkt till större gräsmatteområden.

Vikt ca 1200 kg

bottom of page